Author Archive mrovka

Powiat na 5 – kolejni uczestnicy

W ubiegłą niedzielę 30.08.2020 roku, kolejna grupa składająca się z 6 strażaków naszej jednostki, wzięła udział w imprezie rowerowej „Powiat na piątkę” organizowaną przez Starostwo powiatu bieruńsko – lędzińskiego.
Celem imprezy jest dotarcie na rowerze do pięciu dowolnych wiat rowerowych, po jednej w każdej gminie powiatu (Bieruń, Lędziny, Imielin Chełm Śląski, Bojszowy) oraz wykonaniu sobie zdjęcia na tle wiaty rowerowej.
Nasi druhowie pokonali ok 42 km trasy na rowerach.
Pogoda dopisała w 100% pomimo deszczowego poranka.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W ubiegłą sobotę, tj. 8 lutego 2020, odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP w Bojszowach. Obecnych było 73 druhów, z czego 14 z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wysłuchaliśmy sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęte zostały plany pracy oraz finansowy na 2020 rok. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2019. Wręczone zostały również odznaki dla MDP, wysługa lat oraz medale za zasługi dla pożarnictwa oraz strażak wzorowy. Na zakończenie odbyła się dyskusja z władzami samorządowymi oraz głos zabrali zaproszeni goście.

Zawody sportowo – pożarnicze Bieruń Nowy

W ubiegłą sobotę, 8 czerwca, na boisku w Bieruniu Nowy odbyły się powiatowe oraz gminne zawody sportowo pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu bieruńsko – lędzińskiego. W zmaganiach uczestniczyło 17 drużyn z ośmiu jednostek Powiatu. Najliczniejszą reprezentację miała nasza jednostka, wystartowaliśmy w każdej grupie. Również OSP Bojszowy Nowe wystawiło komplet drużyn. Zmagania polegały na pokonaniu sztafety pożarniczej 7×50 oraz wykonaniu zadania bojowego. Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco:

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze:
Grupa C1-dziewczęta
I Bojszowy Nowe
II Bojszowy
III Lędziny

Grupa C-kobiety
I Bojszowy Nowe
II Bojszowy

Grupa A1-chłopcy
I Bojszowy
II Bojszowy Nowe
III Lędziny
IV Czarnuchowice

Grupa A-seniorzy
I Bojszowy Nowe
II Bieruń Nowy
III Imielin
IV Lędziny
V Bojszowy
VI Czarnuchowice
VII Świerczyniec
VIII Międzyrzecze

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze:
Grupa C1-dziewczęta
I Bojszowy Nowe
II Bojszowy

Grupa C-kobiety
I Bojszowy Nowe
II Bojszowy

Grupa A1-chłopcy
I Bojszowy
II Bojszowy Nowe

Grupa A-seniorzy
I Bojszowy Nowe
II Bojszowy
III Świerczyniec
IV Międzyrzecze

Rowerowa pielgrzymka mężczyzn do Piekar

W ubiegłą niedzielę, 26 maja, odbyła się coroczna Pielgrzymka mężczyzn do Piekar. Również trójka naszych druhów postanowiła wybrać się rowerami na piekarskie wzgórze aby podziękować za ubiegły rok i prosić o ochronę Matki Boskiej Piekarskiej. Delegacja strażaków miała być większa, jednak z uwagi na Mistrzostwa Świata U-20 odbywające się w Tychach nie wszyscy mogli uczestniczyć w wyjeździe do Piekar. Pogoda dopisała i druhowie pokonali niespełna 100 km trasy na pielgrzymując wspólnie z rowerzystami z grupy SBL oraz ratownikami górniczymi z kopalni KWK Ziemowit.

Msza święta w intencji strażaków

Dzisiaj o godzinie 9:00 w kościele p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach odbyła się msza święta w intencji strażaków, członków MDP, wspierających i honorowych oraz zmarłych strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę do Boga. Strażackie święto przypada na 4 maja, ale zwyczajowo mszę święto mamy dzień wcześniej. Nasi druhowie jak zwykle licznie pojawili się w kościele i dziękowali wspólnie za kolejny bezpiecznie przepracowany rok.

Warta przy Bożym Grobie

Jak co roku nasi druhowie w Wielką Sobotę pełnili wartę przy Bożym Grobie w kościele Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Będąc dokładnym, mieliśmy rok przerwy z uwagi na remont kościoła i brak miejsca na wartę w roku ubiegłym. Nie tylko strażacy , ale również młodzież z drużyny pożarniczej czynnie brała udział w tej służbie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

13 kwietnia reprezentacja naszej jednostki brała udział w Lędzinach w powiatowych kwalifikacjach OTWP. Drużyna prowadzona przez naszą druhnę Paulinę Saternus, która niejednokrotnie reprezentowała Nas na tym turnieju, po zaciętej walce zajęła drugie miejsce, zaraz po druhach z jednostki OSP w Bojszowach Nowych. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

W sobotę 16 lutego odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Bojszowach. W zebraniu wzięło udział 83 druhów naszej jednostki. Na zebraniu podsumowaliśmy miniony rok w odczytanych sprawozdaniach Prezesa, Naczelnika, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiliśmy plany na 2019. Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za 2018 rok. Podczas spotkania wręczone zostały również odznaki MDP, wysługa lat i inne medale za zasługi dla pożarnictwa.

Pasterka strażacka w Walentym

Jak co roku, nasi druhowie w nocy z 13 na 14 lutego brali udział w Pasterce strażackiej w Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu Starym. Strażacy z całego powiatu spotykają się na tej tradycyjnej mszy, podczas której wspominamy wszystkich druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. W tym roku pogoda dopisała i temperatura była wyjątkowo wysoka jak na tą porę roku.

Zdjęcia przesłane przez druha Stanisława Brzeskota.

Opłatek powiatowy

W piątek, 14 grudnia, na sali na Placu Farskim w Lędzinach odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe strażaków z powiatu bieruńsko – lędzińskiego. Nasza jednostka licznie uczestniczyła w tej uroczystości.