Zarząd OSP

Zarząd OSP został wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym dnia 22 maja 2021 roku (z późniejszymi zmianami z 15 września 2021):

Prezes: Kazimierz Lysko
V- ce prezes:
Andrzej Rokowski
Naczelnik:
Karol Lysko
Z-ca naczelnika:
Piotr Szulc
Skarbnik:
Paulina Saternus
Sekretarz:
Jacek Lizurej
Kronikarz:
Magdalena Janosz
Członek zarządu:
Piotr Lizurej
Członek zarządu: Adam Jaskólski

W skład Komisji Rewizyjnej OSP wchodzą:

Przewodniczący: Piotr Piekorz
Sekretarz: Agnieszka Polko-Świerad
Członek:
Michał Szandar
Członek:
Marcin Piekorz II
Członek:
Karolina Stolarska – Bigos