Zarząd

Zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym dnia 20 lutego 2016 roku (z późniejszymi zmianami z dnia 15.11.2018r. oraz 05.02.2020r.).

Prezes: Kazimierz Lysko
V- ce prezes:
Andrzej Rokowski
Naczelnik:
Karol Lysko
Z-ca naczelnika:
Piotr Szulc
Skarbnik:
Karolina Stolarska – Bigos
Sekretarz:
Jacek Lizurej
Kronikarz:
Magdalena Janosz
Członek zarządu:
Marek Świergolik
Członek zarządu: Adam Jaskólski

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący: Piotr Piekorz
Wiceprzewodniczący:
Michał Szandar
Sekretarz:
Agnieszka Polko-Świerad
Członek:
Marcin Piekorz II
Członek:
Marcin Czarnynoga