Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach

               W dniu 28 lutego 1926 roku z inicjatywy mieszkańca Bojszów Górnych, Pana Józefa Stalmacha odbyło się spotkanie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach. W tym dniu na członków jednostki zapisało się 31 ochotników, a na pierwszą siedzibę straży pożarnej wyznaczono stodołę u Pana Pawełczyka. Tam też znajdowała się pierwsza pompa ręczna.

W okresie okupacji, w latach 1939 – 1945, jednostka zawiesiła częściowo swoją działalność. W tym czasie strażacy nie mogli organizować zebrań. Po wojnie, w roku 1945, przystąpiono do budowy remizy strażackiej. Nową strażnicę oddano do użytku w 1951 roku. Składała się z garażu, pomieszczenia gospodarczego oraz magazynu paliw.

W 1965 roku powstał plan rozbudowy remizy i w niedługim czasie budynek przyjął obecne wymiary i kształt. Oddanie go do użytku nastąpiło w dniu 20 lipca 1969 roku. W Tym samym dniu człowiek pierwszy raz wylądował na Księżycu.

W pierwszych latach swej działalności, w okresie przedwojennym, bojszowscy strażacy do akcji wyjeżdżali konno. Pierwszym samochodem, jakim dysponowała jednostka był podarowany w 1953 roku przez kopalnię Stalinogród, wóz bojowy polskiej produkcji o nazwie Ursus. Służył strażakom przez 10 lat. W 1963 roku strażacy wzbogacili się o nowy wóz bojowy typu GM-8, ufundowany przez dawną kopalnię Piast w Lędzinach oraz motopompę „Leopolia”, podarowaną przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Pszczynie. Trzecim wozem bojowym bojszowskiej jednostki był Star-26, wyprodukowany w 1967 roku. Strażacy otrzymali go 21 lipca 1971 roku. W 1994 roku władze Gminy Bojszowy zakupiły do naszej jednostki fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 244, który do dnia dzisiejszego służy u strażaków z OSP Międzyrzecze. W 1998 roku jednostka otrzymała od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Tychach ciężki samochód gaśniczy, na podwoziu marki JELCZ 004 ze zbiornikiem 6000 l wody.

Z okazji jubileusz 50-lecia OSP Bojszowy, który obchodzono w 1976 roku, strażacy otrzymali od społeczności bojszowskiej sztandar. Ze względu na zmiany administracyjne włączenia miejscowości Bojszowy do Miasta Tychy, uroczystości jubileuszu odbyły się dopiero rok później, czyli 24 lipca 1977 roku. W dniu Świętego Floriana, 4 maja 1981 roku w kościele parafialnym w Bojszowach, została poświęcona odnowiona figurka patrona strażaków, a następnie umieszczona na honorowym miejscu we wnęce strażnicy, gdzie znajduje się do dziś.

W akcjach, w których bojszowscy strażacy brali udział poza granicami Bojszów są: tragiczny w skutkach pożar Rafinerii Ropy Naftowej Czechowice-Dziedzice w czerwcu 1971 roku, gaszenie pożarów lasów w okolicach Olkusza i Tarnowskich Gór pod koniec lat 80. oraz podobne akcje w Rudzach Raciborskich, Kosztowach czy Cielmicach w końcu lat 90. Strażacy brali również udział w usuwaniu skutków powodzi, która miała miejsce na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego
w roku 1996 i 1997 oraz 2010.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w dniu 1 lipca 1995 roku.

Aktualnie OSP Bojszowy zrzesza 124 członków, w tym 59 zwyczajnych, 9 honorowych, 20 wspierających i 36 członków MDP i DDP. Na co dzień do działań i akcji ratowniczo-gaśniczych wyjeżdża Zespół Ratowniczy OSP Bojszowy – jest to grupa operacyjna członków, która składa się z 37 strażaków ratowników OSP. Grupę tworzą druhowie zwyczajni, posiadający odpowiednie kursy i szkolenia, aktualne badania lekarskie, a także ubezpieczenie. Jednostka w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego specjalizuje się w ratownictwie technicznych oraz wysokościowych. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd OSP, wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym, które odbyło się 22 maja 2021 roku.

Bojszowska straż dysponuje następującym sprzętem ratowniczo-gaśniczym:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego. Samochód został zakupiony fabrycznie nowy w 2012 roku, zabudowany przez firmę BOCAR na podwoziu marki Mercedes Atego.

Drugi wóz to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Midlum, wyprodukowany produkcji 2008 roku. Pojazd został zabudowany przez firmę WISS – Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych. Samochód otrzymaliśmy z KM PSP w Tychach, w 2017 roku w formie 3 letniego użyczenia. W 2020 roku został oficjalnie przekazany do naszej jednostki.

Trzeci pojazd to lekki samochód kwatermistrzowski marki Dewoo Lublin, rok produkcji 1997. Samochód został przekazany z jednostki OSP Świerczyniec. Służy nam do celów operacyjnych i gospodarczych.

Dodatkowo w pomieszczeniach garażowych za strażnicą znajduje się przyczepa specjalna z pompą wysokiej wydajności wyprodukowana przez firmę Białogon S.A. otrzymana w 2013 roku. Kolejna przyczepę specjalną przeznaczoną do ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego NEPTUN otrzymaliśmy w 2016 roku. Maszyna przeznaczona jest do szybkiego zasypywania worków piaskiem podczas prowadzonych akcji przeciwpowodziowych, a także można wykorzystać ją to neutralizowania dużych plam oleju oraz substancji ropopochodnych. Przyczepa została wyprodukowana przez firmę FUS Fabryka Urządzeń Specjalistycznych z Andrychowa. W 2019 roku wzbogaciliśmy się również
o przyczepę specjalną z agregatem prądotwórczym 100kVA.

Warto wspomnieć, że od zawsze w strukturach jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Celem działania MDP jest m.in.: szerzenie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, przygotowanie do służby w OSP i PSP, podnoszenie sprawności fizycznej, nauka zdrowiej rywalizacji i pracy w grupie, kultywowanie tradycji strażackiej, organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, działalność wolontariacka, współpraca z organizacjami młodzieżowymi, a także realizacja innych działań.
W listopadzie 2021 roku, w naszej jednostce odbyły się Dni Otwarte. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii OSP. Owocem tego wydarzenia jest dzisiejsza młodzież.

              Bojszowscy strażacy biorą udział w szkoleniach i kursach, które podnoszą kwalifikacje ratownicze.
W 2019 i 2020 roku kilka grup strażaków brało udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanym w KSRG, w zakresie podstawowym. Szkolenie odbyło się na terenie KM PSP w Jastrzębiu – Zdroju. Ponadto strażacy z KM PSP w Tychach prowadzą regularne szkolenia dla strażaków ratowników OSP.

Dane na dzień 2 maja 2023 r.