Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowach

ul. Świętego Jana 46

43-220 Bojszowy

NIP: 646-25-35-017

E-mail: osp.bojszowy@gmail.com


Numery kontaktowe:
507 859 139 – Remiza OSP
605 581 868 – Prezes Kazimierz Lysko
723 880 574 – Naczelnik Karol Lysko
698 669 948 – Z-ca naczelnika Piotr Szulc
723 989 686 – Sekretarz Jacek Lizurej