Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowach

ul. Świętego Jana 46

43-220 Bojszowy

NIP: 646-25-35-017

E-mail: osp.bojszowy@gmail.com

Numer rachunku bankowego:
39 8435 0004 0000 0000 2349 0001
Bank Spółdzielczy w Tychach


Numery kontaktowe:
507 859 139 – Remiza OSP Bojszowy
605 581 868 – Prezes Kazimierz Lysko
723 880 574 – Naczelnik Karol Lysko
698 669 948 – Z-ca naczelnika Piotr Szulc
723 989 686 – Sekretarz Jacek Lizurej