MDP

Przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach działają Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze. Do DDP może wstąpić każde dziecko, które ukończyło 8 lat oraz ma zgodę rodziców na udział w zbiórkach. Do MDP może wstąpić każdy, kto ukończył 12 lat i również posiada zgodę rodziców na udział w zbiórkach i zawodach. Zgodę rodziców (oświadczenie członka MDP) oraz regulamin można pobrać w zakładce Dokumenty.

Celem działania drużyn pożarniczych jest przede wszystkim szerzenie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, przygotowanie do służby w OSP oraz PSP, podnoszenie sprawności fizycznej, nauka zdrowej rywalizacji i pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji strażackich.

Co roku, przed zbliżającymi się zawodami, wszystkie drużyny uczestniczą w treningach mających na celu odpowiednie przygotowanie do zawodów. Wielokrotnie powtarzamy to samo ćwiczenie, aby wychwycić wszystkie błędy i postarać się je wyeliminować. Zawody na szczeblu gminnym odbywają się co roku, natomiast co dwa lata organizowane są zawody powiatowe, co cztery lata – wojewódzkie. MDP z naszej jednostki odnoszą liczne sukcesy uczestnicząc w zawodach.
Zawody składają się z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7×50 m z przeszkodami i ćwiczenia bojowego. Konkurencje są wykonywane na czas a nad poprawnym ich przebiegiem czuwają strażacy z PSP w Tychach.