Dokumenty

Poniżej znajdą się do pobrania dokumenty jednostki OSP w Bojszowach.
Każdy chętny do wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej musi przynieść wypełnione oświadczenie członka MDP podpisane przez prawnych opiekunów. Osoby pełnoletnie powinny wypełnić deklarację członkowską.