Monthly Archive wrzesień 2021

Piknik strażacki „Strażacy Rodzinom”

11.09.2021 roku, zastęp Renault Midlum i przyczepa specjalna ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego NEPTUN, brał udział w pikniku strażackim „Strażacy Rodzinom”, który odbył się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli.
Organizatorem pikniku byli strażacy z Ochotnicza Straż Pożarna w Woli, Ochotnicza Straż Pożarna w Górze, Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach pod patronatem wójta Gminy Miedźna.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

91/2021 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

05.09.2021 roku, o godz. 18:33, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych, przy ul. Szerokiej w Bojszowach. Po dojechaniu na miejsce zgłoszenie potwierdziło się.
Strażacy zastali na miejscu gniazdo szerszeni oraz dwa gniazda os.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

90/2021 Zwisająca gałąź w Parku Dworskim

04.09.2021 roku, o godzinie 19:23, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do zwisającej gałęzi w Parku Dworskim, która znajdowała się przy ekranie kina plenerowego.
Strażacy przy użyciu drabiny nasadkowej oraz pilarki spalinowej usunęli gałąź.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

89/2021 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

04.09.2021 roku, o godzinie 17:11, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie), przy ul. Mokrej w Bojszowach.
Na miejscu Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) podjął decyzję o zadysponowaniu drabiny mechanicznej z JRG Tychy ze względu na dużą wysokość, na której znajdowało się gniazdo.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA),
– JRG Tychy (SCD-40,3).

II Piknik Rodzinny Ratowników Górniczych

04.09.2021 roku, w godzinach popołudniowych zastęp Mercedes Atego razem z zastępem Ochotnicza Straż Pożarna Lędziny brali udział w II Pikniku Rodzinnym Ratowników Górniczych, który odbył się na trutowisku Hamerla w Lasach Murckowskich.
Organizatorem pikniku były Związki Zawodowe Ratowników Górniczych KWK Ziemowit.
Podczas pikniku strażacy zaprezentowali samochody strażackie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy znajdujący się na ich wyposażeniu.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

88/2021 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

03.09.2021 roku, o godzinie 18:30, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie), przy ul. Pancerniaków w Bojszowach.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

87/2021 Kilkudniowe działania związane z usuwanie skutków intensywnych opadów przy ul. Zamkowej w Lędzinach

We wtorek, 31.08.2021 roku, zastęp Mercedes Atego po zakończonych działaniach przy ul. Kraszewskiego w Lędzinach, o godzinie 20:30 został zadysponowany na ul. Zamkową w Lędzinach. W tym miejscu doszło do wylania rzeki Przyrwa, zalewając pobliskie pola, posesje, domy oraz drogę. W związku z tym zastęp udał się do naszej remizy, w celu transportu przyczepy, na której wyposażeniu znajduje się agregat pompowy wysokiej wydajności.
Działania strażaków polegały na wypompowywaniu wody z zalanych terenów przy pomocy agregatu pompowego.
W akcję zaangażowanych było 14 strażaków naszej jednostki oraz drugi zastęp Lublin. Druhowie podczas działań prowadzili 7, a także 9-godzinne zmiany.
Zestaw przeciwpowodziowy BOJSZOWY, w skład którego wchodzi zastęp Mercedes Atego + agregat pompowy wysokiej wydajności, zakończył działania w piątek 03.09.2021 roku, o godzinie 10:15. Łącznie zestaw prowadził działania przez ponad 59 godzin.

W imieniu Zarządu OSP dziękujemy wszystkim bojszowskim strażakom za poświęcony czas w trakcie ostatnich 4 dni intensywnych działań.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA + agregat pompowy, SLKw),
– KM PSP Tychy,
– JRG Tychy,
– OSP Lędziny,
– OSP Bieruń Nowy,
– OSP Bieruń Stary,
– OSP Czarnuchowice.

83-86/2021 Usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w Imielinie i Lędzinach

31.08.2021 roku, o godzinie 15:55, zastęp Mercedes Atego został zadysponowany do usuwania skutków lokalnych podtopień na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsc zdarzeń oraz odpompowaniu wody z zalanych piwnic, a także posesji.
Zastęp interweniował:
1) Imielin, ul. Imielińska – zalana posesja,
2) Imielin, ul. Wspólna – zalana piwnica,
3) Lędziny, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego – zalana posesja.

O godzinie 18:00, drugi zastęp Renault Midlum został zadysponowany do zalanych posesji przy ul. Goławieckiej w Lędzinach. Na miejscu działania prowadziły również zastępy z OSP Lędziny i OSP Bojszowy Nowe.