Monthly Archive 25 grudnia 2023

103/2023 Przewrócony słup telekomunikacyjny przy ul. Skromnej w Jedlinie

24.12.2023r. o godz. 13:39 zostaliśmy zadysponowani na ul. Skromną w Jedlinie do przewróconego na chodnik słupa telekomunikacyjnego. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Na miejscu zdarzenie potwierdziło się. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu słupa z chodnika oraz zabezpieczeniu przerwanych przewodów.

SiŚ:

– OSP Bojszowy (GBARt).

Życzenia Świąteczne

Darowizna Fundacji ORLEN

Świąteczna paczka dla naszej jednostki 🎁

W ostatnim czasie do naszej jednostki dotarła paczka z nowym sprzęt łączności. Są to 2 nowe radiotelefony cyfrowo-analogowe marki Motorola, model DP-4600e wyposażone w dodatkowe mikrofonogłośniki oraz ładowarki samochodowe. Zakup udało się zrealizować dzięki wsparciu Fundacja ORLEN, która przyznała na ten cel grant w wysokości 7000 zł. Pozostała kwota została dopłacona z środków własnych OSP. Cieszymy się, że w tym roku udało nam się zostać beneficjentem programu „ORLEN dla Strażaków”.

Nowy sprzęt łączności znacząco wpłynie na rozwój jednostki Ochotnicza Straż Pożarna Bojszowy. Nowoczesne radiotelefony cyfrowo-analogowe trwale poprawią bezpieczeństwo strażaków-ratowników OSP podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Fundacja ORLEN
Arpapol
Motorola
Prewencja Społeczna Państwowej Straży Pożarnej

Wigilia strażacka 2023

W ubiegłą sobotę 16.12.2023 roku, nasi druhowie spotkali się na tradycyjnej już wigilii strażackiej.

Udział w niej wzięli zarówno członkowie Zespołu Ratowniczego, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a także zaproszeni seniorzy. Po powitaniu druha Prezesa, wręczono pamiątkowe tablice dla druha Prezesa i druha Naczelnika w podziękowaniu od całego Zespołu Ratowniczego za zaangażowanie w pozyskanie nowego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego. Po podzieleniu się opłatkiem przystąpiliśmy do wieczerzy wigilijnej.

Szlachetna Paczka 2023

Jak co roku, strażacy razem z młodzieżową drużyną pożarniczą z naszej jednostki pomogli Szkole Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, w transporcie Szlachetnej Paczki.
Przewieźliśmy zebrane paczki z budynku Szkoły Podstawowej w Bojszowach do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach, skąd zebrane datki trafią do potrzebujących rodzin.

101,102/2023 Interwencje na terenie miasta Tychy

10.12.2023r. o godz. 19:26 zostaliśmy zadysponowani na ul. Marzanny w Tychach do rozszczelnionej butli gazowej w domu jednorodzinnym. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenie potwierdziło się. Na miejscu obecne były już zastępy JRG Tychy oraz OSP Bieruń Nowy. Działania strażaków polegały na wyznaczeniu strefy bezpiecznej oraz zabezpieczeniu nieszczelnej butli.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– OSP Bieruń Nowy (GBARt),
– JRG Tychy (GBARt, SLRt).

Po zakończonych działaniach na ul. Marzanny, zastęp Mercedes Atego został zadysponowany na ul. Towarową w Tychach w związku ze zgłoszeniem z systemu monitoringu pożarowego w jednym z marketów. Po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu obiektu nie wykryto pożaru.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– OSP Lędziny (GCBA, GBA),
– JRG Tychy (GBA, SCD),
– OSP Bojszowy Nowe (GBA) – zawrócono w trakcie dojazdu

foto. 112 Tychy – Tyskie Służby Ratownicze

Zabezpieczanie na terenie toru FCA Poland

W niedzielę 10.12.2023 roku, zastęp Mercedes Atego brał udział w zabezpieczaniu rajdu Tyskiej Barbórki, który odbył się na terenie toru FCA Poland.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– ZRM.

Świąteczna zbiórka MDP

W czwartek 7.12.2023 roku, jak co tydzień odbyła się zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Tego dnia zbiórka przebiegła w nietypowy sposób🎅.
Nasi podopieczni otrzymali mikołajkowe upominki🎁. W dalszej części spotkania w świątecznej i luźnej atmosferze młodzież udekorowała choinkę🎄.

100/2023 Zasilanie w energię elektryczną aparatury medycznej

02.12.2023 roku, o godzinie 18:08 zostaliśmy zadysponowani do zasilenia w energię elektryczną aparatury medycznej przy ul. Jedlińskiej w Bojszowach. Do zdarzenia wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Działania strażaków polegały na podłączeniu respiratora do agregatu prądotwórczego na czas przerwy w dostawie prądu.

SiŚ
– OSP Bojszowy (GBARt).