Monthly Archive 30 września 2023

90/2023 Plama substancji ropopochodnej przy ul. Cichy Kącik w Bojszowach Nowych

30.09.2023 roku, o godzinie 15:24 zostaliśmy zadysponowani do plamy substancji ropopochodnej przy ul. Cichy Kącik w Bojszowach Nowych. Do zdarzenia wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji okazało się, że plama występuje na odcinku od ul. Cichy Kącik i ul. Prostej w Bojszowach Nowych, dalej na ul. Barwnej w Świerczyńcu, aż do granicy z Bieruniem. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji plamy przy pomocy SINTANu.
W działaniach uczestniczyły również dwa zastępy z OSP Bojszowy Nowe.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– OSP Bojszowy Nowe (GBA, GBA).

89/2023 Zabezpieczanie operacyjne miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

28.09.2023 roku, od godziny 8:00 zastęp Mercedes Atego pełnił dyżur zabezpieczenia rejonu operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

W tym czasie zastępy z JRG Tychy brały udział w ćwiczeniach sprawdzające założenia Planu Ratowniczego dla m. Tychy odbywające się na terenie Browaru w Tychach

W czasie dyżuru nie odnotowano żadnej interwencji.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– OSP Lędziny (GCBA).

88/2023 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

26.09.2023 roku, o godzinie 18:57 zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie) przy ul. Łącznej w Bojszowach.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

87/2023 Zwisający przewód nad jezdnią przy ul. Jedlińskiej

22.09.2023 roku, o godzinie 8:57 zostaliśmy zadysponowani do niebezpiecznie zwisającego przewodu nad jezdnią przy ul. Jedlińskiej w Bojszowach. Do zdarzenia wyjechał zastęp Renault Midlum.

Na miejscu zgłoszenie potwierdziło się. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podwieszeniu przewodu telekomunikacyjnego.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

85-86/2023 Interwencje zastępu OSP Bojszowy

21.09.2023 roku, o godzinie 4:14 zostaliśmy ponownie zadysponowani do Komendy Miejskiej PSP w Tychach, w celu pełnienia dyżuru zabezpieczenia rejonu operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Podczas dyżuru, o godzinie 5:31 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz nadzorowania pogorzeliska po pożarze pustostanu przy ul. Pokoju w Lędzinach. Zastęp zabezpieczał miejsce zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb oraz administracji.

Działania zakończono o godzinie 10:01.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt).

84/2023 Zabezpieczanie operacyjne miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

20.09.2023 roku, o godzinie 16:33 zostaliśmy zadysponowani do Komendy Miejskiej PSP w Tychach, w celu pełnienia dyżuru zabezpieczenia rejonu operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

W tym czasie zastępy z JRG Tychy oraz jednostki OSP powiatu bieruńsko-lędzińskiego prowadziły działania ratowniczo-gaśnicze związane z pożarem pustostanu przy ul. Pokoju w Lędzinach.

Dyżur zakończono o godzinie 22:48. W tym czasie nie odnotowano żadnej interwencji.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt).

83/2023 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

11.09.2023 roku, o godzinie 15:42 zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie), przy ul. Pancerniaków w Bojszowach.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

81-82/2023 Zabezpieczanie operacyjne miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

08.09.2023 roku, od godziny 15:00 zastęp Mercedes Atego prowadził dyżur zabezpieczania operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego w Komendzie Miejskiej PSP w Tychach.

Podczas dyżuru, o godzinie 17:28 zostaliśmy zadysponowani do włączonej czujki tlenku węgla w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ul. Cyganerii w Tychach.
Na miejscu zgłoszenie potwierdziło się. Działania strażaków polegały na przeprowadzeniu pomiaru detektorem wielogazowym oraz przewietrzeniu mieszkania.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt).

Zastęp zakończył dyżur o godzinie 19:45.

80/2023 Pożar restauracji przy ul. Jedlińskiej

08.09.2023 roku, o godzinie 2:38 zostaliśmy zadysponowani do pożaru w restauracji przy ul. Jedlińskiej w Bojszowach. Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy z naszej jednostki: Mercedes Atego i Renault Midlum.

Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji, zgłoszenie potwierdziło się. W momencie przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej, cały budynek restauracji stał w ogniu.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zbudowaniu łącznie 5 linii gaśniczych w natarciu na źródło ognia. Ze względu na silne zadymienie strażacy pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego (AOUO).

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt, GBA),
– OSP Bieruń Nowy (GCBA),
– JRG Tychy (GBA, SCD, GCBARt, GCBA, SLRr)
– Patrol Policji z KPP w Bieruniu.