Monthly Archive 27 lutego 2020

Zbiórka szkoleniowa MDP

Dzisiaj, 27 lutego 2020 roku, odbyła się kolejna zbiórka szkoleniowa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tym razem tematem było ratownictwo wysokościowe.
Młodzież została zapoznana z sprzętem wysokościowym, jaki znajduje się na wyposażeniu naszej jednostki. Początkowo przedstawiono metody linowe wiązania węzłów jakie używa się w ratownictwie wysokościowym. Później każdy sam mógł przećwiczyć poznane węzły.

Zbiórka szkoleniowa MDP

Dzisiaj 20.02.2020 roku, odbyła się zbiórka szkoleniowa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tematem zbiórki było udzielanie pierwsza pomoc u osoby poszkodowanej.
Strażacy przekazali młodym druhom, wiedzę teoretyczną oraz praktyczną udzielania pierwszej pomocy u poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt lub noworodków.
Dodatkowo zaprezentowano użycie defibrylatora AED, a także deski ortopedycznej.

9/2020 Interwencja straży pożarnej w Tychach

Dzisiaj o godzinie 9:03 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczania rejonu operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego do Komendy Miejskiej PSP w Tychach. Do działań udaliśmy się zastępem Mercedes Atego.
W drodze na zabezpieczanie, zastęp został skierowany do działań związanych z usuwaniem paliwa rozlanego na jezdni przy ul. Fabrycznej, Metalowej i Towarowej w Tychach.
Działania strażaków polegały na neutralizacji paliwa przy pomocy sorbentu i sintanu.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA),
– OSP Bieruń Stary (GCBA),
– OSP Lędziny (GBA),
– OSP Czarnuchowice (GBA),
– JRG Tychy (GBA, GBA, SCRt),
– KM PSP Tychy (SCKw),
– Patrole policji z KMP w Tychach.

Ćwiczenia komory dymowej

W poniedziałek 17 lutego 2020 roku, 7 strażaków z naszej jednostki brało udział w ćwiczeniach komory dymowej, które odbyły się w KM PSP w Bielsku-Białej.
Ćwiczenia polegają na zaliczeniu dwóch etapów: pierwszy etap to próba wysiłkowa, czyli bieżnia, rowerek i „drabina bez końca”.
Drugi etap to przejście ścieżki treningowej.
Wszystkie ćwiczenia strażak wykonuje w założonym Aparacie Ochrony Układu Oddechowego (AOUO).
Każdy z strażaków musi zaliczyć tego typu ćwiczenia raz na 5 lat.

W szkoleniu brali udział również strażacy z OSP Bieruń Nowy.

Ćwiczenia kwalifikowanej pierwszej pomocy

W piątek 14 lutego 2020 roku, odbyła się zbiórka szkoleniowa.
Tematem zbiórki była kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Początkowo strażacy zapoznali się z sprzętem medycznym jaki znajduje się na wyposażeniu naszej jednostki. W późniejszym czasie zostały przeprowadzone ćwiczenia praktyczne. Każdy scenariusze zakładały nagłe zatrzymanie krążenia, tzw. NZK, u osoby dorosłej, dziecka, a także niemowlaka lub noworodka.
W ćwiczeniach zostały wykorzystane fantomy, a także defibrylator.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W ubiegłą sobotę, tj. 8 lutego 2020, odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP w Bojszowach. Obecnych było 73 druhów, z czego 14 z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wysłuchaliśmy sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęte zostały plany pracy oraz finansowy na 2020 rok. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2019. Wręczone zostały również odznaki dla MDP, wysługa lat oraz medale za zasługi dla pożarnictwa oraz strażak wzorowy. Na zakończenie odbyła się dyskusja z władzami samorządowymi oraz głos zabrali zaproszeni goście.

8/2020 Interwencja straży pożarnej

8.02.2020 roku, o godzinie 12:41 zostaliśmy zadysponowani na ul. Brzozową w Bojszowach. Ze zgłoszenia wynikało, że na drzewie znajduje się kot, który od kilku dni nie chce zejść na dół.
Do zdarzenia udaliśmy się zastępem Renault Midlum.
Po dojeździe na miejsce zgłoszenie potwierdziło się.
Strażacy przy pomocy drabiny przystawnej zdjęli kota z drzewa i przekazali właścicielowi.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

7/2020 Pożar altany w Bojszowach

7.02.2020 roku o godzinie 18:37 zostaliśmy zadysponowani do pożaru altany, który został zauważony w rejonie ul. Polnej i Pancerniaków w Bojszowach. Do działań udaliśmy się dwoma zastępami Mercedes Atego i Renault Midlum.
W trakcie dojazdu okazało się, że pożar ma miejsce na terenie plantacji borówek przy lesie. Po rozpoznaniu sytuacji zgłoszenie potwierdziło się.
Doszło do pożaru altany w bliskim sąsiedztwie terenu leśnego.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na źródło ognia.
Pożar został szybko opanowany, jednak dogaszanie pogorzeliska trwało dłuższy czas ze względu na brak hydrantów w pobliżu pożaru.
Samochody pożarnicze musiały tankować wodę na terenie zabudowanym w miejscu występowania sieci hydrantowej.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA, GBA).

Ratuj razem z nami!!! – Przekaż 1% podatku dla OSP w Bojszowach

Ratuj razem z nami!!

W tym roku zebrane datki zostaną przekazane na zakup wyposażenia pomieszczeń remizy, a także zakup ubrań specjalnych dla strażaków-ratowników OSP Bojszowy.

Obecnie po remoncie, nasze pomieszczenia są puste.
Brakuje pieniędzy na zakup mebli i wyposażenia.
Dodatkowo, pragniemy kontynuować zakup nowoczesnych ubrań specjalnych dla naszych strażaków, po to aby mogli bezpiecznie ratować ludzkie życie i mienie!

Pamiętaj, jesteśmy zawsze kiedy potrzebujesz naszej pomocy!

Nie zwlekaj z 1%!
Przekaż go dla:

OSP w Bojszowach
Ul. Świętego Jana 46
43-220 Bojszowy


KRS: 0000078267

Pomóż nam ratować!

Statystyka OSP Bojszowy za 2019 rok

Na podstawie raportu KM PSP w Tychach za 2019 rok, nasza jednostka wyjeżdżała 120 razy do różnego rodzaju zdarzeń:
Pożary – 24,
Miejscowe zagrożenia – 78,
Alarmy fałszywe – 4,
Zabezpieczanie rejonu operacyjnego KM PSP TYCHY – 9,
Ćwiczenia – 5.

Do w/w zdarzeń wyjeżdżaliśmy dwoma zastępami – 24 razy.

Zastęp GBA 2,5/24 Mercedes Atego 649[s]24 wyjeżdżał – 79 razy,
Zastęp GBA 2,5/25 Renault Midlum 649[s]23 wyjeżdżał – 66 razy,
Zastęp SLKw Lublin 649[s]28 wyjeżdżał – 2 razy.

Łącznie do wszystkich zdarzeń w 2019 roku, wyjechało 707 strażaków-ratowników OSP Bojszowy.

Najwięcej interwencji odnotowaliśmy 11 marca 2019 roku. W tym dniu nad powiatem bieruńsko-lędzińskim oraz miastem Tychy przeszła wichura.
W związku z tym byliśmy dysponowani 27 razy:
2 pożary,
25 miejscowych zagrożeń.

Poza terenem Gminy Bojszowy interweniowaliśmy 43 razy:
Miasto Tychy: 32,
Miasto Bieruń: 9,
Gmina Chełm Śląski: 1,
Miasto Mysłowice: 1.

Poza wyjazdami do interwencji nasza jednostka odnotowała 156 wyjazdów gospodarczych.
Są to wszystkie wyjazdy poza działaniami ratowniczo-gaśniczymi takie jak: szkolenia, kursy, zbiórki MDP, wyjazdy na polecenie Urzędu Gminy Bojszowy, zebrania oraz uroczystości powiatowe, zabezpieczania imprez gminnych, zabezpieczania ceremonii kościelnych, zawody sportowo pożarnicze, tankowania samochodów, itp.

Zastęp GBA 2,5/24 Mercedes Atego 649[s]24 wyjeżdżał – 28 razy,
Zastęp GBA 2,5/25 Renault Midlum 649[s]23 wyjeżdżał – 39 razy,
Zastęp SLKw Lublin 649[s]28 wyjeżdżał – 89 razy.

Łącznie nasze zastępy w 2019 roku opuszczały remizę 276 razy.

Był to najliczniejszy rok pod względem wyjazdów do interwencji w ciągu 93-letniej historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach.
Jednocześnie był to dla nas najtrudniejszy rok pod względem gotowości bojowej, ze względu na całoroczny remont termomodernizacji budynku.
W remizie stacjonowały tylko 2 samochody bojowe. Reszta sprzętu oraz umundurowanie bojowe znajdowało się poza remizą.
Dodatkowo, nie mogliśmy przeprowadzać szkoleń oraz ćwiczeń strażaków, a także druhów MDP na terenie budynku remizy.
Przed nami jeszcze dużo wyzwań aby wykończyć w środku pomieszczenia socjalne, łaźnie, pomieszczenie zarządu.
Mamy nadzieję, że Urząd Gminy Bojszowy, na czele z Wójtem Adamem Duczmalem, pomoże nam w wykończeniu pomieszczeń remizy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach, serdecznie dziękuje wszystkim druhnom i druhom za poświęcony czas, przede wszystkim podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także za przepracowane nieodpłatnie, setki godzin poświęconych konserwacji sprzętu oraz wielu innym sprawą związanymi z codziennym życiem jednostki.