Statystyka OSP Bojszowy za 2019 rok

Statystyka OSP Bojszowy za 2019 rok

Na podstawie raportu KM PSP w Tychach za 2019 rok, nasza jednostka wyjeżdżała 120 razy do różnego rodzaju zdarzeń:
Pożary – 24,
Miejscowe zagrożenia – 78,
Alarmy fałszywe – 4,
Zabezpieczanie rejonu operacyjnego KM PSP TYCHY – 9,
Ćwiczenia – 5.

Do w/w zdarzeń wyjeżdżaliśmy dwoma zastępami – 24 razy.

Zastęp GBA 2,5/24 Mercedes Atego 649[s]24 wyjeżdżał – 79 razy,
Zastęp GBA 2,5/25 Renault Midlum 649[s]23 wyjeżdżał – 66 razy,
Zastęp SLKw Lublin 649[s]28 wyjeżdżał – 2 razy.

Łącznie do wszystkich zdarzeń w 2019 roku, wyjechało 707 strażaków-ratowników OSP Bojszowy.

Najwięcej interwencji odnotowaliśmy 11 marca 2019 roku. W tym dniu nad powiatem bieruńsko-lędzińskim oraz miastem Tychy przeszła wichura.
W związku z tym byliśmy dysponowani 27 razy:
2 pożary,
25 miejscowych zagrożeń.

Poza terenem Gminy Bojszowy interweniowaliśmy 43 razy:
Miasto Tychy: 32,
Miasto Bieruń: 9,
Gmina Chełm Śląski: 1,
Miasto Mysłowice: 1.

Poza wyjazdami do interwencji nasza jednostka odnotowała 156 wyjazdów gospodarczych.
Są to wszystkie wyjazdy poza działaniami ratowniczo-gaśniczymi takie jak: szkolenia, kursy, zbiórki MDP, wyjazdy na polecenie Urzędu Gminy Bojszowy, zebrania oraz uroczystości powiatowe, zabezpieczania imprez gminnych, zabezpieczania ceremonii kościelnych, zawody sportowo pożarnicze, tankowania samochodów, itp.

Zastęp GBA 2,5/24 Mercedes Atego 649[s]24 wyjeżdżał – 28 razy,
Zastęp GBA 2,5/25 Renault Midlum 649[s]23 wyjeżdżał – 39 razy,
Zastęp SLKw Lublin 649[s]28 wyjeżdżał – 89 razy.

Łącznie nasze zastępy w 2019 roku opuszczały remizę 276 razy.

Był to najliczniejszy rok pod względem wyjazdów do interwencji w ciągu 93-letniej historii jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach.
Jednocześnie był to dla nas najtrudniejszy rok pod względem gotowości bojowej, ze względu na całoroczny remont termomodernizacji budynku.
W remizie stacjonowały tylko 2 samochody bojowe. Reszta sprzętu oraz umundurowanie bojowe znajdowało się poza remizą.
Dodatkowo, nie mogliśmy przeprowadzać szkoleń oraz ćwiczeń strażaków, a także druhów MDP na terenie budynku remizy.
Przed nami jeszcze dużo wyzwań aby wykończyć w środku pomieszczenia socjalne, łaźnie, pomieszczenie zarządu.
Mamy nadzieję, że Urząd Gminy Bojszowy, na czele z Wójtem Adamem Duczmalem, pomoże nam w wykończeniu pomieszczeń remizy.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach, serdecznie dziękuje wszystkim druhnom i druhom za poświęcony czas, przede wszystkim podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także za przepracowane nieodpłatnie, setki godzin poświęconych konserwacji sprzętu oraz wielu innym sprawą związanymi z codziennym życiem jednostki.

Comments are closed