Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W ubiegłą sobotę, tj. 8 lutego 2020, odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP w Bojszowach. Obecnych było 73 druhów, z czego 14 z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wysłuchaliśmy sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęte zostały plany pracy oraz finansowy na 2020 rok. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2019. Wręczone zostały również odznaki dla MDP, wysługa lat oraz medale za zasługi dla pożarnictwa oraz strażak wzorowy. Na zakończenie odbyła się dyskusja z władzami samorządowymi oraz głos zabrali zaproszeni goście.

Comments are closed