Author Archive Piotr

17/2024 Potrącenie pieszego przy ul. Bojszowskiej w Bieruniu

08.03.2024 o godz. 14:58 zostaliśmy zadysponowani na ul. Bojszowską w Bieruniu, gdzie doszło do potrącenia pieszego (dziecka) przez samochód osobowy. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Na miejscu zdarzenie potwierdziło się. Na miejscu zdarzenia obecny był już Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Patrol Policji. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu wsparcia psychicznego poszkodowanej oraz pomocy ZRM w transporcie poszkodowanej do karetki. Na czas działań ruch został całkowicie wstrzymany.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– ZRM,
– Patrol KPP w Bieruniu,
– JRG Tychy (GBAPr) – zawrócono w trakcie dojazdu.

16/2024 Zabezpieczanie operacyjne miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

05.03.2023 roku od godz. 9:00 zastęp Mercedes Atego pełnił dyżur zabezpieczania operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego w Komendzie Miejskiej PSP w Tychach.

Dyżur trwał do godz. 11:00.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W sobotę 2. marca w naszej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach. W zebraniu wzięli udział druhowie czynni, honorowi, wspierający, a także członkowie drużyn DDP i MDP oraz zaproszeni goście: wójt Gminy Bojszowy p. Adam Duczmal, przewodniczący Rady Gminy Bojszowy p. Marek Kumor, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tychach mł. bryg. Sebastian Łukowicz, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP powiatu bieruńsko – lędzińskiego p. Bernard Bednorz, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP w Bojszowach p. Krzysztof Kotas, Komendant Gminny p. Maciej Raj, a także Komendant w stanie spoczynku st. bryg. Kazimierz Utrata.

Po powitaniu przybyłych druhów przez dh Prezesa Kazimierza Lysko, odśpiewano hymn oraz uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych strażaków. Następnie odczytano sprawozdania za ubiegły rok i przystąpiono do głosowania nad absolutorium dla zarządu. Druhowie jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Zebranie było okazją do odznaczenia zasłużonych druhów odznaczeniami za Wysługę Lat, Strażak Wzorowy oraz Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa. Brązowymi oraz srebrnymi odznakami MDP zostali również wyróżnieni młodzi druhowie. Nadano także członkostwo honorowe druhowi Andrzejowi Wróblowi.

W wolnych wnioskach głos zabrali zabrali zaproszeni goście, a także dh Naczelnik Karol Lysko. Pogratulowali oni absolutorium zarządowi, a także zwrócili uwagę na wysoką frekwencję, która wśród druhów posiadających prawo głosu wyniosła ponad 70%. Druh Naczelnik omówił prezentację, w której przestawił plany i cele, jakie zarząd postawił sobie na najbliższe lata działalności.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Gmina Bojszowy

Artur Kuźnik Fotografia

8/2024 Interwencja służb przy ul. Stalmacha w Bojszowach

05.02.2024r. o godz. 23:16 otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie pilnie potrzebującej pomocy przy ul. Stalmacha w Bojszowach. Do działań wyjechał zastęp Renault Midlum.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenie potwierdziło się. Na miejscu obecny był już patrol Policji. Osoba pozostała pod opieką policjantów i strażaków do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA),
– JRG Tychy (GCBA),
– Patrol Policji z KPP w Bieruniu,
– ZRM.

5/2024 Interwencja podczas zabezpieczenia na terenie toru FCA Poland

W niedzielę 04.02.2024 roku, zastęp Mercedes Atego brał udział w zabezpieczaniu rajdu, który odbył się na terenie toru FCA Poland.

O godzinie 11:50 otrzymaliśmy zgłoszenie od organizatora o tym, że z jednego z pojazdów biorących udział w rajdzie wydobywają się kłęby dymu. Okazało się, że doszło do pożaru w przestrzeni silnikowej samochodu. Pożar został wstępnie ugaszony przez załogę przed naszym dojazdem na miejsce zdarzenia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z pojazdu.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– ZRM.

1/2024 Rozlewisko wodne na skrzyżowaniu ulic Równej i Nowej w Bojszowach

04.01.2024r. o godz. 16:54 zostaliśmy zadysponowani do rozlewiska wodnego przy ul. Równej w Bojszowach. Do działań wyjechał zastęp Renault Midlum.

Po dojeździe na miejsce zdarzenie potwierdziło się. W wyniku intensywnych opadów deszczu, na skrzyżowaniu ulic Równej i Nowej powstało rozlewisko wodne. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odpompowaniu wody przy pomocy pompy szlamowej.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

103/2023 Przewrócony słup telekomunikacyjny przy ul. Skromnej w Jedlinie

24.12.2023r. o godz. 13:39 zostaliśmy zadysponowani na ul. Skromną w Jedlinie do przewróconego na chodnik słupa telekomunikacyjnego. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Na miejscu zdarzenie potwierdziło się. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu słupa z chodnika oraz zabezpieczeniu przerwanych przewodów.

SiŚ:

– OSP Bojszowy (GBARt).

101,102/2023 Interwencje na terenie miasta Tychy

10.12.2023r. o godz. 19:26 zostaliśmy zadysponowani na ul. Marzanny w Tychach do rozszczelnionej butli gazowej w domu jednorodzinnym. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Po dojechaniu na miejsce zdarzenie potwierdziło się. Na miejscu obecne były już zastępy JRG Tychy oraz OSP Bieruń Nowy. Działania strażaków polegały na wyznaczeniu strefy bezpiecznej oraz zabezpieczeniu nieszczelnej butli.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– OSP Bieruń Nowy (GBARt),
– JRG Tychy (GBARt, SLRt).

Po zakończonych działaniach na ul. Marzanny, zastęp Mercedes Atego został zadysponowany na ul. Towarową w Tychach w związku ze zgłoszeniem z systemu monitoringu pożarowego w jednym z marketów. Po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu obiektu nie wykryto pożaru.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– OSP Lędziny (GCBA, GBA),
– JRG Tychy (GBA, SCD),
– OSP Bojszowy Nowe (GBA) – zawrócono w trakcie dojazdu

foto. 112 Tychy – Tyskie Służby Ratownicze

Zabezpieczanie na terenie toru FCA Poland

W niedzielę 10.12.2023 roku, zastęp Mercedes Atego brał udział w zabezpieczaniu rajdu Tyskiej Barbórki, który odbył się na terenie toru FCA Poland.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBARt),
– ZRM.

100/2023 Zasilanie w energię elektryczną aparatury medycznej

02.12.2023 roku, o godzinie 18:08 zostaliśmy zadysponowani do zasilenia w energię elektryczną aparatury medycznej przy ul. Jedlińskiej w Bojszowach. Do zdarzenia wyjechał zastęp Mercedes Atego.

Działania strażaków polegały na podłączeniu respiratora do agregatu prądotwórczego na czas przerwy w dostawie prądu.

SiŚ
– OSP Bojszowy (GBARt).