Warta przy Bożym Grobie

Warta przy Bożym Grobie

Jak co roku nasi druhowie w Wielką Sobotę pełnili wartę przy Bożym Grobie w kościele Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Będąc dokładnym, mieliśmy rok przerwy z uwagi na remont kościoła i brak miejsca na wartę w roku ubiegłym. Nie tylko strażacy , ale również młodzież z drużyny pożarniczej czynnie brała udział w tej służbie.

Comments are closed