Powiatowy dzień szkoleniowy dla MDP

Powiatowy dzień szkoleniowy dla MDP

Wczoraj na Trutowisku 'Hamerla’ w Lędzinach odbył się powiatowy dzień szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z naszego powiatu.

Druhowie z jednostek naszego powiatu przygotowali stanowiska, na których przekazywali wiedzę swoim młodszych kolegom m.in. z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego czy też ratownictwa wysokościowego. Oprócz części szkoleniowej spotkanie miało na celu integrację młodzieży ze swoimi rówieśnikami.

Dzień szkoleniowy został zorganizowany przy udziale Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu a także wszystkich jednostek OSP naszego powiatu.

Comments are closed