Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Bojszowach

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Bojszowach

W ubiegłą sobotę, w auli Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotnicza Straż Pożarna Bojszowy.

Wśród przybyłych oprócz naszych druhów i druhen pojawili się również zaproszeni goście: wójt Gminy Bojszowy p. Adam Duczmal, Komendant KM PSP w Tychach st. bryg. Piotr Szojda, prezes ZG ZOSP w Bojszowach p. Krzysztof Kotas a także komendant w stanie spoczynku st. bryg. Kazimierz Utrata.

Po powitaniu wszystkich uczestników, przedstawiono sprawozdania z działania zarządu za ubiegły rok, a także plany na przyszły. Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium za poprzedni rok.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń „Za wysługę lat”. Gratulujemy wszystkim odznaczonym. Następnie uchwalono nowy statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach, który w ostatnich tygodniach został opracowany przy współpracy naczelnika dh Karola Lysko oraz st. bryg. Kazimierza Utraty.

W wolnych wnioskach poruszono tematy, które w najbliższych latach będą priorytetowe dla naszej jednostki. Pierwszy z nich to konieczność wymiany wysłużonego już samochodu SLKw Lublin, który w ostatnim czasie był szczególnie eksploatowany przede wszystkim przy działaniach związanych z pandemią koronawirusa, a także teraz przy działaniach humanitarnych związanych z pomocą ludności ukraińskiej w naszym rejonie.

Drugi problem, który już od kilku lat jest przez nas poruszany to stan garaży, w których znajdują się nasze przyczepy specjalistyczne oraz samochód SLKw. Z roku na rok jest on coraz gorszy i nie ma zbytnio możliwości ich wyremontowania. Garaże są nieogrzewane i szczególnie w okresie zimowym sprzęt, który tam się znajduje jest narażony przede wszystkim na wilgoć. Zarząd OSP wyraził głęboką nadzieję, że wspólnie z władzami gminy uda się ten problem rozwiązać poprzez powstanie nowoczesnej hali garażowej przy budynku naszej remizy.

Comments are closed