Dokumenty

Poniżej treść Nowego statutu, który będzie uchwalany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 26 marca 2022 roku.