Statut

Poniżej treść Nowego statutu, który będzie uchwalany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 22 maja 2021 roku.