Category Archive Raporty z akcji

93/2021 Zabezpieczanie operacyjne miasta Tychy oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego

19.09.2021 roku, o godzinie 14:31 zostaliśmy zadysponowani do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, w celu pełnienia dyżuru zabezpieczenia operacyjnego miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Do działań wyjechał zastęp Mercedes Atego.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

92/2021 Interwencja straży pożarnej w Jedlinie

15.09.2021 roku, o godzinie 10:38 zostaliśmy zadysponowani do kota, który wpadł do szamba przy ul. Świętojańskiej w Jedlinie. Do zdarzenia wyjechał zastęp Mercedes Atego.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA),
– JRG Tychy (GBA, SLRt).

91/2021 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

05.09.2021 roku, o godz. 18:33, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych, przy ul. Szerokiej w Bojszowach. Po dojechaniu na miejsce zgłoszenie potwierdziło się.
Strażacy zastali na miejscu gniazdo szerszeni oraz dwa gniazda os.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

90/2021 Zwisająca gałąź w Parku Dworskim

04.09.2021 roku, o godzinie 19:23, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do zwisającej gałęzi w Parku Dworskim, która znajdowała się przy ekranie kina plenerowego.
Strażacy przy użyciu drabiny nasadkowej oraz pilarki spalinowej usunęli gałąź.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

89/2021 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

04.09.2021 roku, o godzinie 17:11, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie), przy ul. Mokrej w Bojszowach.
Na miejscu Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) podjął decyzję o zadysponowaniu drabiny mechanicznej z JRG Tychy ze względu na dużą wysokość, na której znajdowało się gniazdo.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA),
– JRG Tychy (SCD-40,3).

88/2021 Usuwanie gniazda owadów błonkoskrzydłych

03.09.2021 roku, o godzinie 18:30, zastęp Renault Midlum, został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie), przy ul. Pancerniaków w Bojszowach.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

87/2021 Kilkudniowe działania związane z usuwanie skutków intensywnych opadów przy ul. Zamkowej w Lędzinach

We wtorek, 31.08.2021 roku, zastęp Mercedes Atego po zakończonych działaniach przy ul. Kraszewskiego w Lędzinach, o godzinie 20:30 został zadysponowany na ul. Zamkową w Lędzinach. W tym miejscu doszło do wylania rzeki Przyrwa, zalewając pobliskie pola, posesje, domy oraz drogę. W związku z tym zastęp udał się do naszej remizy, w celu transportu przyczepy, na której wyposażeniu znajduje się agregat pompowy wysokiej wydajności.
Działania strażaków polegały na wypompowywaniu wody z zalanych terenów przy pomocy agregatu pompowego.
W akcję zaangażowanych było 14 strażaków naszej jednostki oraz drugi zastęp Lublin. Druhowie podczas działań prowadzili 7, a także 9-godzinne zmiany.
Zestaw przeciwpowodziowy BOJSZOWY, w skład którego wchodzi zastęp Mercedes Atego + agregat pompowy wysokiej wydajności, zakończył działania w piątek 03.09.2021 roku, o godzinie 10:15. Łącznie zestaw prowadził działania przez ponad 59 godzin.

W imieniu Zarządu OSP dziękujemy wszystkim bojszowskim strażakom za poświęcony czas w trakcie ostatnich 4 dni intensywnych działań.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA + agregat pompowy, SLKw),
– KM PSP Tychy,
– JRG Tychy,
– OSP Lędziny,
– OSP Bieruń Nowy,
– OSP Bieruń Stary,
– OSP Czarnuchowice.

83-86/2021 Usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w Imielinie i Lędzinach

31.08.2021 roku, o godzinie 15:55, zastęp Mercedes Atego został zadysponowany do usuwania skutków lokalnych podtopień na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsc zdarzeń oraz odpompowaniu wody z zalanych piwnic, a także posesji.
Zastęp interweniował:
1) Imielin, ul. Imielińska – zalana posesja,
2) Imielin, ul. Wspólna – zalana piwnica,
3) Lędziny, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego – zalana posesja.

O godzinie 18:00, drugi zastęp Renault Midlum został zadysponowany do zalanych posesji przy ul. Goławieckiej w Lędzinach. Na miejscu działania prowadziły również zastępy z OSP Lędziny i OSP Bojszowy Nowe.

82/2021 Interwencja straży pożarnej przy ul. Dąbrowskiej

29.08.2021 roku, o godzinie 19:25 mieszkaniec Bojszów zadzwonił do naszej jednostki z informacją, że w jego garażu doszło do pożaru, który udało się wstępnie ugasić przy pomocy gaśnicy.
Strażak przyjmujący zgłoszenie przekazał informację do Stanowiska Kierowania KM PSP Tychy. Do zdarzenia wyjechał zastęp Mercedes Atego.
Na miejscu, zgłoszenie potwierdziło się. Okazało się, że doszło do pożaru wędzarni elektrycznej znajdującej się w garażu budynku jednorodzinnego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, skontrolowaniu pomieszczenia przy pomocy kamery termowizyjnej oraz detektora wielogazowego. Na szczęście nie wykryto zagrożenia.

W tej sytuacji w porę zareagował właściciel budynku, który przy pomocy gaśnicy ugasił pożar przed przybyciem straży pożarnej. Jest to dowód na to, że warto posiadać w swoim domu lub mieszkaniu tego typu sprzęt przeciwpożarowy, który może uratować cały dobytek.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).

80-81/2021 Usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych

25.08.2021 roku, o godzinie 18:03 zastęp Renault Midlum został zadysponowany do usunięcia gniazda owadów błonkoskrzydłych (szerszenie) w Bojszowach, przy ulicy Jedlińskiej.

Po zakończonych działaniach otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie dotyczące owadów błonkoskrzydłych. Było to gniazdo szerszeni w jednym z domów jednorodzinnych, również przy ul. Jedlińskiej w Bojszowach.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA).