Maj jest miesiącem szczególnym dla całej braci strażackiej. Przypadające 4 maja wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków niesie za sobą szereg spotkań i wydarzeń w życiu naszych jednostek.

Kilka dni wcześniej, w niedzielę 1 maja, na sali naszej remizy odbyło się coroczne spotkanie druhów seniorów z jednostek OSP naszej gminy, zorganizowane przez Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bojszowy oraz Wójta Gminy Bojszowy p. Adama Duczmala. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich obecnych druhów przez wójta oraz druha prezesa Krzysztofa Kotasa a także przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy p. Marka Kumora oraz wiceprezesa OSP w Bojszowach druha Andrzeja Rokowskiego. Następnie uczciliśmy pamięć druhów którzy w ostatnich latach odeszli na wieczną służbę minutą ciszy.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaki za wysługę 50 lat dla naszego druha seniora Eugeniusza Kuźnika. Cieszymy się, że udało się to spotkanie zorganizować po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią. 3 maja odbyła się tradycyjna msza święta w intencji wszystkich druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach. Po złożeniu znicza oraz wiązanki kwiatów pod pomnikiem znajdującym się pod naszą jednostką, przeszliśmy pod pomnik św. Floriana znajdujący się przy ulicy Gaikowej. Kontynuując zapoczątkowaną w ubiegłym roku tradycję, po krótkim nabożeństwie odprawionym przez ks. proboszcza Zdzisława Brzezinkę, orszakiem udaliśmy się do kościoła parafialnego na mszę. Po mszy odbyło się krótkie spotkanie druhów, którzy przybyli na mszę a także zaproszonych gości.

Comments are closed