87/2021 Kilkudniowe działania związane z usuwanie skutków intensywnych opadów przy ul. Zamkowej w Lędzinach

87/2021 Kilkudniowe działania związane z usuwanie skutków intensywnych opadów przy ul. Zamkowej w Lędzinach

We wtorek, 31.08.2021 roku, zastęp Mercedes Atego po zakończonych działaniach przy ul. Kraszewskiego w Lędzinach, o godzinie 20:30 został zadysponowany na ul. Zamkową w Lędzinach. W tym miejscu doszło do wylania rzeki Przyrwa, zalewając pobliskie pola, posesje, domy oraz drogę. W związku z tym zastęp udał się do naszej remizy, w celu transportu przyczepy, na której wyposażeniu znajduje się agregat pompowy wysokiej wydajności.
Działania strażaków polegały na wypompowywaniu wody z zalanych terenów przy pomocy agregatu pompowego.
W akcję zaangażowanych było 14 strażaków naszej jednostki oraz drugi zastęp Lublin. Druhowie podczas działań prowadzili 7, a także 9-godzinne zmiany.
Zestaw przeciwpowodziowy BOJSZOWY, w skład którego wchodzi zastęp Mercedes Atego + agregat pompowy wysokiej wydajności, zakończył działania w piątek 03.09.2021 roku, o godzinie 10:15. Łącznie zestaw prowadził działania przez ponad 59 godzin.

W imieniu Zarządu OSP dziękujemy wszystkim bojszowskim strażakom za poświęcony czas w trakcie ostatnich 4 dni intensywnych działań.

SiŚ:
– OSP Bojszowy (GBA + agregat pompowy, SLKw),
– KM PSP Tychy,
– JRG Tychy,
– OSP Lędziny,
– OSP Bieruń Nowy,
– OSP Bieruń Stary,
– OSP Czarnuchowice.

Comments are closed