Czwartek gospodarczy

Czwartek gospodarczy

W ubiegły czwartek 27.06.2019 r. w godzinach po południowych, w remizie odbyła się zbiórka gospodarcza.
Ze względu na zmniejszoną ilość interwencji w ostatnim czasie, druhowie przeprowadzili konserwację oraz przegląd sprzętu znajdującego się na samochodach ratowniczo-gaśniczych, umyto podłogę w garażach, a także została przypomniana obsługa specjalistycznej przyczepy ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego NEPTUN.

Warto wspomnieć, że od początku roku są prowadzone prace remontowe na terenie naszej remizy i na chwilę obecną, strażacy mają do dyspozycji tylko i wyłącznie garaże, w których znajdują się samochody ratowniczo-gaśnicze…

Comments are closed