Owady błonkoskrzydłe – warto wiedzieć

Owady błonkoskrzydłe – warto wiedzieć

 W okresie wiosennym oraz letnim występuje bardzo duża aktywność owadów błonkoskrzydłych. Pszczoły, osy, czy szerszenie pojawiają się wraz z pierwszymi ociepleniami i towarzyszą nam aż do późnej jesieni. Pomimo, iż atakują wyłącznie w samoobronie, to przypadki użądleń zdarzają się dość często. Ze względu na utratę naturalnych siedlisk owady te przystosowały się do życia w pobliżu terenów ludzkiej aktywności, a dla wielu z nas są one niepożądanym, a nawet wręcz niebezpiecznym towarzystwem. Wtedy na ratunek wzywana jest Straż Pożarna.

Jednostki ratownicze Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz przepisami polskiego prawa m.in. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających w pobliżu miejsca bytowania pszczół, os lub szerszeni. W szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenia przed zagrożeniem ze strony owadów, spoczywa na właścicielach obiektów w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”.

Nasza jednostka posiada niezbędny sprzęt do usuwania owadów błonkoskrzydłych.
W razie bezpośredniego zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających w pobliżu siedlisk pszczół, os lub szerszeni należy się skontaktować z naszą jednostką:
– OSP Bojszowy        tel. 507 859 139,
– Prezes OSP              tel. 605 581 868,
– Naczelnik OSP        tel. 698 669 948,

W ostateczności dzwonić pod numer alarmowy 998 lub 112.

________________________________________________________________________________
Źródło:
– strażacki.pl,
– Wikipedia.

Comments are closed