Działania gaśnicze

Gaszenie pożarów traw, lasów, domów i wszystkich innych

Ratownictwo techniczne

Ratowanie poszkodowanych w wypadkach drogowych

Ratownictwo medyczne

Posiadamy wyszkolonych ratowników medycznych biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych

Szkolenia i zawody

Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje i bierzemy udział w zawodach sportowo - pożarniczych