Zarząd

Zarząd został wybrany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym dnia 20 lutego 2016 roku.

Prezes: Kazimierz Lysko
V- ce prezes:
Andrzej Rokowski
Naczelnik:
Piotr Szulc
Z-ca naczelnika:
Adam Jaskólski
Skarbnik:
Karolina Stolarska – Bigos
Sekretarz:
Jacek Lizurej
Gospodarz:
Grzegorz Gajda
Kronikarz:
Magdalena Janosz
Członek zarządu:
Marek Świergolik

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący: Piotr Piekorz
Wiceprzewodniczący:
Michał Szandar
Sekretarz:
Agnieszka Polko-Świerad
Członek:
Marcin Piekorz II
Członek:
Marcin Czarnynoga